"Ekspedycja Ślub" | "Expedition Marriage" | «Экспедиция Брак»
PL: CZĘŚĆ 2: Jakuck
EN: PART 2: Yakutsk
RU: ЧАСТЬ 2: Якутск

PL: Od razu jedziemy do Przyjaciół - Księży Salezjanów. Tutaj, wedle pierwotnego planu, spędzimy następny dzień. Jest niedziela, przed południem, zaraz po przyjeździe bierzemy udział we Mszy Świętej.

EN: We drive to our friends - priests Salesians of Don Bosco. At their place, according to the original plan, we will spend the next day. As it's Sunday morning, we also participate in a Holy Mass.

RU: Мы едем к нашим друзьям - священникам салезианцам Дона Боско. На их месте, согласно первоначальному плану, мы проведем на следующий день. Поскольку в воскресенье утром, мы также участвуем в Святой Мессе.

PL: Judyta majstruje przy telefonie.

EN: Judith is fixing something in the phone.

RU: Джудит что-то фиксирует в телефоне.

PL: Judyta i Kamil wyruszają na spacer po Jakucku - są tu w końcu pierwszy raz! Maciek rozwiązuje różne problemy...

EN: Judith and Kamil decide to take a walk around Yakutsk - they're here for the first time! I stay to solve some logistics problems and to do some work...

RU: Джудит и Камиль решили прогуляться по Якутску - они здесь для первый раз! Я остаюсь решать некоторые проблемы с логистикой и делать некоторые работы ...PL: ...A potem idę na trening biegowy po zasypanym śniegiem Jakucku i spotykam się z resztą ekipy wracającą ze spaceru :-)

EN: ...and later I go for an endurance training (running) in the snowy Yakutsk. At the end, I meet the rest of the team coming back from the walk.

RU: ... а потом я иду на выносливость (бег) в заснеженный Якутск. В конце я встречаю остальную команду, возвращающуюся с прогулки.

PL: Jak to zwykle bywa, pojawia się problem z dojazdem w Góry Czerskiego w okolice Sasyru. Wszyscy kierowcy, którzy mieli tam jechać, albo rezygnują z powodu awarii samochodu, albo okazują się mieć za dużo pasażerów. Staram się rozwiązać te problemy. Ekipa w międzyczasie spaceruje chwilę po Jakucku...

EN: As usual, I face some trouble while organizing transportation to the region of Chersky Mountains. All the drivers, who were planning to take us there, resign because of problems with their cars, or because they are already fully booked. I'm trying to solve this issue. In the meantime, the team take another short walk...

RU: Как обычно, я сталкиваюсь с некоторыми проблемами при организации транспортировки в регион Черские горы. Все водители, которые собирались забрать нас туда, ушли в отставку из-за проблем с их автомобилями, или потому, что они уже полностью забронированы. Я пытаюсь решить эту проблему. В то же время команда делает еще один короткий ходить...

PL: ...oraz później przygotowują w kuchni jedzenie, które zabierzemy ze sobą na wesele w obozie pasterzy reniferów.

EN: ...and are later busy preparing delicious food that we will take with us to the wedding.

RU: ... и занят приготовлением вкусной еды, которую мы возьмем с собой на свадьбу.PL: Św. Jan Bosco, założyciel i patron Ojców Salezjanów.

EN: Saint Don Bosco, the founder and the patron of Salesian priests.

RU: Святой Дон Боско, основатель и покровитель салезианских священников.


WSTECZ | BACK | НАЗАД

DALEJ | NEXT | СЛЕДУЮЩИЙ