"Ekspedycja Ślub" | "Expedition Marriage" | «Экспедиция Брак»
PL: CZĘŚĆ 3: Jazda w Góry Czerskiego, do obozu Wani
EN: PART 3: Getting to Chersky Mountains, to Wania's camp
RU: ЧАСТЬ 3: Поездка в Черские горы, в лагерь Вании

PL: Problemy z transportem rozwiązane! (pozornie). Stary plan zakładał proste dojechanie "na jeden raz" z Jakucka do samego Sasyru, bez przesiadek, z jednym z kierowców z Sasyru. Nowy plan: jedziemy busami-taksówkami z Jakucka do Ust-Nery. Tam przesiadamy się do busa, który przyjedzie aż z Uchugey - wioski niedaleko Ojmjakonu. Kierowca to Karim, który pomógł mi w trakcie jednej z poprzednich zimowych ekspedycji w Góry Suntar-Chajata. Karim zgodził się przyjechać do Ust-Nery i zabrać nas aż do Sasyru. Pozornie, wszystko jest OK. Wyjazd potoczy się jednak zupełnie inaczej...

EN: I solved all the problems (for now). We initially planned to drive directly from Yakutsk to Sasyr, with one of the drivers who lives there. The new plan is as follows: we go first to Ust-Nera on one of local taxi-buses. There, we wait for Karim, a driver from a village Uchugey, who helped me during one of past winter expeditions to the Suntar-Khayata mountains. Uchugey is a bit far from Ust-Nera, but Karim agreed to come and help us get from Ust-Nera to Sasyr. Seemingly, everything is now solved. Later however, more unexpected trouble will come...

RU: Я решил все проблемы (на данный момент). Сначала мы планировали напрямую ездить от Якутска до Сасыра, с одним из водителей, который там живет. Новый план следующим образом: сначала мы отправляемся в Усть-Неру на одном из местных такси. Там мы ждем для Карима, водителя из деревни Uchugey, который помог мне во время одного из прошлых    зимние экспедиции в горы Сунтар-Хаята. Uchugey немного далек от    Усть-Нера, но Карим согласился приехать и помочь нам добраться из Усть-Неры в Сасыр.    По-видимому, все сейчас решено. Позже, однако, более неожиданные проблемы    придет...

PL: Po całonocnej jeździe przez pustkowia docieramy do sławnej kafajeki "Kyubyume", prawie 800 kilometrów od Jakucka, w zupełnej głuszy.

EN: After a full-night drive, we reach the "Kyubyume" cafe, located almost 800 kilometers from Yakutsk, in the middle of taiga.

RU: После полной ночи мы добираемся до кафе «Кюбюм», расположенного почти на 800 человек километрах от Якутска, в середине тайги.

PL: Szybki posiłek, i zaraz jedziemy dalej do Ust-Nery.

EN: A quick meal and we continue to Ust-Nera.

RU: Быстрая еда, и мы продолжаем Усть-Неру.

PL: Docieramy do Ust-Nery przed południem.

EN: We reach Ust-Nera in the late morning.

RU: Мы добираемся до Усть-Неры поздним утром.

PL: Pyszne jedzenie w lokalnej przytulnej kawiarni, chwila odpoczynku.

EN: We grab delicious food in the local restaurant and rest a bit.

RU: Мы забираем вкусные блюда в местном ресторане и немного отдыхаем.PL: W międzyczasie przyjeżdża Karim z bratem.

EN: In the meantime, Karim and his brother arrive as well.

RU: Вскоре после этого прибывает Карим и его брат.PL: Krótka wizyta w warsztacie, by sprawdzić samochód przed trudami jazdy na przełaj tajgą, po trakcie "Arktika". Na zdjęciu "czołg" pt. "Na Berlin" :-)

EN: A short visit in a car garage. Karim wants to make sure the car will manage to reach Sasyr and take us across taiga and mountains, on the "Arktika" ("Arctic") winter road.

RU: Короткий визит в гараж. Карим хочет убедиться, что автомобиль будет удается добраться до Сасыра и провести нас по тайге и горам, на Зимняя дорога «Арктика» («Арктика»).

PL: W busie dobrze się pracuje :-)

EN: One can work quite efficiently on a bus.

RU: Можно эффективно работать на автобусе.

PL: Pierwsze 90 kilometrów Traktu Kołymskiego pokonujemy szybko.

EN: We quickly cover the first 90 kilometers beyond Ust-Nera.

RU: Мы быстро покрываем первые 90 километров за Усть-Нерой.

PL: Później skręcamy w zimowy trakt "Arktika". Mamy około 175 kilometrów do rzeki Momy i 190 do Sasyru.

EN: Later, we turn left to the winter road "Arktika". There are around 175 kilometers across the mountains to the Moma River, and around 190 kilometers to Sasyr.

RU: Позже мы повернуть налево на зимнюю дорогу «Арктика». Есть вокруг 175 километров через горы до реки Мома и вокруг 190 километров до Сасыра.

PL: Kolejna "niespodzianka". Kilkadziesiąt kilometrów po zjeździe w "Arktikę", koło w busie się zatarło. Nie ma możliwości dalszej jazdy, pomimo prób naprawy.

EN: Surprise surprise! A few tens of kilometers after we turned to the winter road, a wheel in the bus and some other parts got seriously damaged. We try to repair it, but without success. We can't go any further.

RU: Сюрприз Сюрприз! Через несколько десятков километров после того, как мы обратились к зимней дороге, колесо в автобусе и некоторые другие части получили серьезные повреждения. Мы пытаемся ремонтировать это, но безуспешно. Мы не можем идти дальше.PL: Mijają nas ciężarówki, jadące od Ust-Nery w stronę Sasyru. Niestety, nikt nie jest skłonny zabrać nas na stopa.

EN: There are several trucks going from Ust-Nera towards Sasyr. Unfortunately, nobody is willing to take us there.

RU: Из Усть-Неры в Сасыр проходит несколько грузовиков. К сожалению, никто не хочет брать нас туда.

PL: W nocy nie śpimy :-) Judyta wymyśliła, jak sobie poradzić z brakiem szklanek.

EN: Not much sleep at night :-) Judith had the idea of using empty bottles instead of glasses.

RU: Не много спать по ночам :-) Джудит справилась с проблемой без бокалов.

PL: Wino z "kubków" :-)

EN: We get some wine :-)

RU: Мы получаем вино :-)

PL: Nad ranem przyjeżdża ciężarówka jadąca do Ust-Nery. Zabieram się z kierowcami, żeby kupić w warsztacie części do samochodu, a przy okazji odpisać na ewentualne maile :-). Do Ust-Nery docieram wcześnie rano, czekam w restauracji na otwarcie warsztatu. Jazda powrotna zajmuje trochę czasu. Wracam do busa i ekipy dopiero około 3 po południu.

EN: Early in the morning, a truck going to Ust-Nera stops by us. I decide to go to Ust-Nera to see if we can get the parts for the car. In Ust-Nera, I wait in the restaurant for the shop opening. Getting back also takes a while. I get back to my team around 3pm.

RU: Рано утром грузовик, идущий в Усть-Нера, останавливается у нас. Я решаю пойти Усть-Нера, чтобы узнать, можем ли мы получить детали для автомобиля. В Усть-Нере я жду в ресторан для открытия магазина. Возвращение также занимает некоторое время. Я вернусь моей команде около 3 вечера.

PL: W tym czasie ekipa zajmuje się różnymi zajęciami.

EN: Meanwhile, my team is doing various things.

RU: Между тем, моя команда делает разные вещи.

PL: Dalsze próby naprawy busa.

EN: More attempts to fix the bus.

RU: Больше попыток исправить автобус.PL: Zabawy w śniegu :-)

EN: Playing in the snow :-)

RU: Игра в снегу :-)

PL: Ognisko i gotowanie wody na herbatę i kawę.

EN: Making a fire and boiling water to get more tea and coffee.

RU: Приготовление огня и кипящей воды, чтобы получить больше чая и кофе.PL: Wracam z Ust-Nery. Okazuje się, że wciąż brakuje odpowiednich części, a bus jest uszkodzony mocniej, niż się wydawało. Karim tym razem jedzie do Ust-Nery sam, razem z kierowcą taksówki. Zastanawiamy się, co robić??? Robi się późno. Czas ucieka. Nie mamy już prawie żadnego zapasu czasu. Jeśli szybko nie wyruszymy w stronę Sasyru, to nie uda się wyprawić ślubu w Górach Czerskiego.

EN: I get back. It turns out that one needs more parts than earlier expected. Karim decides to go back himself, together with the taxi driver who brought me here. We're all wondering, what to do next? It's getting late. Time is running out. We have almost no spare time left. If we don't continue driving towards Sasyr quickly, we won't be able to organize the marriage in the planned location.

RU: Я вернусь. Оказывается, нужно больше частей, чем ожидалось раньше. Карим решает вернуться сам вместе с таксистом, который привез меня Вот. Нам все интересно, что делать дальше? Становится поздно. Время бежит вне. У нас почти нет свободного времени. Если мы не продолжим движение в направлении Сасыр быстро, мы не сможем организовать брак в запланированных место нахождения.

PL: Bóg najwyraźniej czuwa :-) Po krótkiej chwili podjeżdżają dwie ciężarówki jadące w stronę Sasyru. Okazuje się, że każda może zabrać dwóch pasażerów! Kamil i Ojciec Piotr wsiadają do prawie pustego Urala, który momentalnie rusza szybko przed siebie. Ja i Judyta wsiadamy do załadowanego Kamaza, który toczy się wolno po trakcie. Uzgodniliśmy wcześniej z Karimem i jego bratem, że jeśli zdarzy się coś takiego, to zostawimy brata z częścią jedzenia, i jeśli naprawią samochód w miarę szybko, to żeby również pojechali dalej, do Sasyru.

EN: God is seemingly applying his actions now :-) After a short while, two trucks come, both going to Sasyr. Both drivers agree to take two passengers. Great! Kamil and Father Peter enter a nearly empty Ural truck, and they depart immediately. Me and Judith get on a fully-loaded Kamaz truck that is slowing moving ahead. We agreed earlier with Karim and his brother that, if we catch some trucks, we leave Karim's brother a part of food and water, and if they manage to fix the bus fast, they should also go to Sasyr, and we get back all together.

RU: Бог, похоже, сейчас применяет свои действия :-) Через некоторое время два грузовика приходите, оба отправятся в Сасыр. Оба гонщика соглашаются взять двух пассажиров. Большой! Камиль и отец Питер входят в почти пустой грузовик Урала, и они улетают немедленно. Я и Джудит попадают на полностью загруженный грузовик «Камаз», который замедляется двигаться вперед. Ранее мы договорились с Карим и его братом, что если мы поймаем некоторые грузовики, мы оставляем брата Карим частью пищи и воды, и если они удастся быстро установить шину, они также должны отправиться в Сасыр, и мы вернем все вместе.

PL: Kamil i Ojciec Piotr jeszcze nie wiedzą, co ich czeka.

EN: Kamil and Father Peter still have no idea what is awaiting them...

RU: Камиль и отец Петр до сих пор не знают, что их ждет ...PL: Jazda przez pustkowia w stronę Gór Czerskiego.

EN: Towards Chersky Mountains.

RU: К Черским горам.

PL: Kamil i Ojciec Piotr jadą szybciej od nas, ale Ural ma uszkodzone amortyzatory i co jakiś czas kierowca robi dłuższy postój na naprawy. Zatrzymują się na noc jakieś 20 kilometrów od Rzeki Momy.

EN: Kamil and Father Peter go much faster than we, but Ural's absorbers are damaged and the driver stops often for repairs. They finally take a break for the night 20 kilometers from the Moma river.

RU: Камиль и отец Петр идут гораздо быстрее, чем мы, но поглотители Урала повреждены и водитель часто останавливается на ремонт. Они, наконец, совершают перерыв на ночь В 20 км от реки Мома.

PL: Kamil i Ojciec Piotr są w nieogrzewanej przyczepie - robi się zimno (nocami jest nawet -25 C). Mają moje śpiwory, ale pomimo tego, Kamil zaczyna trochę cierpieć :-)

EN: Kamil and Father Peter stay in an unheated part of the truck. It gets a bit cold at night (even around -25 Celsius). They have my sleeping bags, but despite this, Kamil is beginning to suffer a bit :-)

RU: Камиль и отец Питер остаются в неотапливаемой части грузовика. Немного холодно ночью (даже около -25 градусов Цельсия). У них есть спальные мешки, но, несмотря на это, Камиль начинает немного страдать :-)

PL: W tym samym czasie, jadę razem z Judytą w Kamazie. Toczymy się powoli.

EN: In the meantime, me and Judith are slowly driving in the Kamaz.

RU: Тем временем меня и Джудит медленно едут в Камаз.

PL: Urzekające pustkowia.

EN: Magnificent emptiness nearby Chersky Mountains.

RU: Великолепное место рядом с Черскими горами.PL: W tym rejonie zawsze bardzo mocno wieje zimą.

EN: In this region the wind is always very strong in winter.

RU: В этом регионе ветер всегда очень сильный зимой.PL: Mijamy innych kierowców. Niektórzy mają spore problemy po drodze.

EN: We meet other drivers. Some of them have some serious problems.

RU: Мы встречаем других водителей. У некоторых из них есть серьезные проблемы.PL: Nareszcie dojeżdżamy do Kamila i Ojca Piotra. Próbujemy chwilę pospać w przyczepie.

EN: Finally, we meet the other part of the team. We try to get some sleep in the Ural.

RU: Наконец, мы встречаем другую часть команды. Мы пытаемся поспать на Урале.

PL: Kamil powoli dogorywa. :-)))

EN: Kamil is slowly languishing :-)))

RU: Камиль медленно томится :-)))PL: Rano ruszamy już wszyscy razem. Kierowca Urala stwierdził, że na odcinku 20 kilometrów dwójka dodatkowych pasażerów nie naruszy uszkodzonych amortyzatorów.

EN: In the morning, we go together in the Ural. The driver concluded that during 20 kilometers, the weight of two additional passengers will probably not further damage the absorbers.

RU: Утром мы идем на Урал. Водитель пришел к выводу, что во время 20 километров, вес двух дополнительных пассажиров, вероятно, не будет дальнейшее повреждение поглотителей.

PL: Szybko dojeżdżamy do Rzeki Momy. Sasyr jest około 13 kilometrów dalej, ale my zostajemy tutaj. Stąd jest bliżej do obozu pasterzy niż z samego Sasyru. Na szczęście, dodatkowo, w tym właśnie miejscu jest szczątkowy zasięg telefoniczny (równie szczątkowy zasięg jest też w obozie pasterzy w tajdze). Udaje się mi dodzwonić do Wani. Przyjadą po nas za jakieś 2 godziny skuterami.

EN: We soon reach the Moma River. Sasyr is around 13 kilometers further, on the other side of the river. However, we stay here. From this side of the river, it's closer to the herders' camp. In addition, as the river is not frozen any longer, it would not be easy for Wania to cross the river with his snowmobiles. Fortunately, in this place, there is (very weak) mobile phone coverage. The camp also has some cellular coverage. We are able to call Wania. He says that he will come for us in around two hours.

RU: Мы скоро доберемся до реки Мома. Сасыр находится примерно на 13 км дальше, на на другой стороне реки. Однако мы остаемся здесь. С этой стороны реки, это ближе к лагерю пастухов. Кроме того, поскольку река не замерзает дольше, Wania не будет легко пересечь реку на буранах. К счастью, в этом месте есть (очень слабый) мобильный телефон охват. Лагерь также имеет покрытие сотовой связи. Мы можем позвонить в Ванию. Он говорит, что он придет за нами примерно через два часа.

PL: Czekając na Wanię pieczemy nad ogniskiem pierogi zabrane z Jakucka.

EN: While waiting for Wania, we bake our dumplings over a fire.

RU: В ожидании Вании, мы пекут наши пельмени над огнем.PL: Ekipa podziwia widoki.

EN: My team admires the views.

RU: Моя команда восхищается взглядами.

PL: Robimy poranną toaletę w rzece.

EN: And some morning washing in the river.

RU: И некоторое утро мытье в реке.

PL: Obok przejeżdża kilka ciężarówek.

EN: Some trucks pass by.

RU: Проезжают некоторые грузовики.

PL: Nareszcie jest Wania! Przyjechał na dwa skutery, razem z bratem Kolą. Ładujemy się i wyruszamy.

EN: Finally, Wania comes! He took his brother Kola. We're setting off and going to the camp.

RU: Наконец, Вания приходит! Он взял своего брата Колу. Мы отправляемся и отправился в лагерь.

PL: Kilka kilometrów po trakcie.

EN: The first several kilometers on the winter road.

RU: Первые несколько километров по зимней дороге.PL: A potem ponad 10 kilometrów przez tajgę.

EN: Then, more than 10 kilometers across taiga.

RU: Затем более 10 километров по тайге.PL: Jest i obóz. Trzy domki i namiot. Tuż obok wyrastają przepiękne Góry Czerskiego.

EN: Finally, we reach the camp. Three houses and a tent. And the magnificent mountains beyond.

RU: Наконец, мы добираемся до лагеря. Три дома и палатка. И великолепные горы за его пределами.
WSTECZ | BACK | НАЗАД

DALEJ | NEXT | СЛЕДУЮЩИЙ