"Ekspedycja Ślub" | "Expedition Marriage" | «Экспедиция Брак»
PL: CZĘŚĆ 4: Ślub w Górach Czerskiego
EN: PART 4: Marriage Ceremony in the Chersky Mountains
RU: ЧАСТЬ 4: Брак в Черских горах, в лагерь Вании

PL: W obozie najpierw obowiązkowo herbata. Rozmawiamy z Wanią jak będzie wyglądać najbliższy czas. Ustalamy, że ślub odbędzie się kolejnego dnia. Dziś przygotowania. Ale najpierw chwila odpoczynku dla mojej ekipy.

EN: We start with a tea. A short discussion on how to organize everything. We decide that the marriage will be on the next day. Today, we prepare everything. But first a moment of rest for my folks.

RU: Мы начинаем с чая. Краткая дискуссия о том, как организовать все. Мы решаем что брак будет на следующий день. Сегодня мы все готовим. Но первый момент отдыха для моих людей.

PL: Zamrożone mięso reniferów czeka już na weselną ucztę :-)

EN: Frozen reindeer meat is already waiting for the feast :-)

RU: Замороженное мясо оленей уже ждет пира :-)

PL: Ksiądz Piotr odpoczywa po dosyć męczącej podróży.

EN: Father Peter is resting after a tiring journey.

RU: Отец Петр отдыхает после утомительного путешествия.

PL: Judyta rozgląda się wokół, wyczerpana po podróży, i chyba myśli sobie "gdzie ten wariat mnie przywiózł?" :-)

EN: Judith is looking around, tired after the whole journey. She's probably thinking "where did this madman bring me?" :-)

RU: Джудит оглядывается, усталая после всего путешествия. Вероятно, она думая: «Где этот сумасшедший привел меня?» :-)

PL: A ten kąt izby to "budka telefoniczna" - tylko tutaj jest zasięg :-)

EN: This small part of the house is a "telephone cabin" - only in this spot there is some cellular coverage :-)

RU: Эта небольшая часть дома - это «телефонная каюта» - только в этом пятно есть некоторое покрытие сотовой связи :-)

PL: A tuż obok bazy są i renifery.

EN: There are many reindeers next to the camp.

RU: Рядом с лагерем много оленей.

PL: Po krótkim odpoczynku Judyta i Kamil poszli pobawić się z reniferami i z dziećmi z bazy :-)

EN: After a brief rest, Judith and Kamil went to play with the reindeers and with local children :-)

RU: После короткого отдыха Джудит и Камиль пошли играть с оленями и с местными детьми :-)PL: Bazowe psiaki.

EN: The dogs from the camp.

RU: Собаки из лагеря.

PL: Broń na wilki.

EN: Weapons against wolves.

RU: Оружие против волков.

PL: Oraz bazowy osesek przechadzający się obok karabinów :-)))

EN: And a small kid walking nearby the guns :-)))

RU: А маленький ребенок идет рядом с пушками :-)))PL: Judyta wraz z żonami Wani i Koli przygotowuje różne potrawy.

EN: Judith and the wives of Wania and Kola are preparing delicious food.

RU: Джудит и жены Вании и Колы готовят вкусную еду.

PL: Ja razem z Kamilem i Kolą wyruszamy znaleźć miejsce na ceremonię oraz drzewo na krzyż.

EN: Me, together with Kamil and Kola, go to the forest to get a tree for the cross, and to find the best spot for the ceremony.

RU: Я, вместе с Камилем и Колой, отправляюсь в лес, чтобы получить дерево для креста, и чтобы найти лучшее место для церемонии.

PL: Ścinamy wybrane drzewo, transportujemy je do obozu, i przygotowujemy krzyż.

EN: We cut down a selected tree, take it to the camp, and prepare a cross.

RU: Мы режем выбранное дерево, садимся в лагерь и готовим крест.

PL: Planowałem zrobić krzyż z surowo ściętego drzewa. Kola zaskoczył nas wszystkich - stwierdził, że krzyż musi wyglądać ładniej, i zaczął dalszą obróbkę drewna.

EN: I planned to just make a plain cross out of the cut tree. Kola surprised everybody when he stated that the cross must look nicer. He then proceeded to cut off the bark.

RU: Я планировал просто сделать простой крест из дерева разреза. Кола удивил все, когда он заявил, что крест должен выглядеть лучше. Затем он продолжил отрезать кору.

PL: Kamil i Ojciec Piotr ćwiczą gimnastykę :-)

EN: Kamil and Father Peter do some exercises. :-)

RU: Камиль и отец Питер делают некоторые упражнения. :-)

PL: Popołudniu wyruszyłem na krótki trening wytrzymałościowy w tajgę. W tym czasie reszta ekipy po kolei kąpała się w bani (rosyjska sauna).

EN: In the afternoon, I went into taiga for a short endurance training. Meanwhile, the rest of the team took turns in bathing in the bania.

RU: Во второй половине дня я отправился в тайгу на короткую тренировку на выносливость. В то же время, остальная команда по очереди купалась в бани.

PL: Po powrocie z biegów, również i ja udałem się do sauny. A po saunie... obowiązkowa kąpiel w śniegu! :-)

EN: When I got back, I also took a bath. And after the bath... an icy cold bath in the snow!

RU: Когда я вернулся, я тоже принял ванну. И после ванны ... ледяная холодная ванна в снег!

PL: Później było przyjęcie dla wszystkich w bazie.

EN: Afterwards, we had a great party in the evening.

RU: Впоследствии вечером у нас была отличная вечеринка.

PL: Kochany Wania nawet zorganizował dla nas fajerwerki!

EN: Wania was wonderful, he even had some fireworks for us!

RU: Вания был замечательный, у него даже был фейерверк для нас!

PL: Kolejny poranek. Judyta przygotowuje makijaż. Dzieci "pomagają" :)

EN: The next morning. Judith is preparing her make-up. The children are trying to "help" :)

RU: Следующее утро. Джудит готовит макияж. Дети пытаются "помочь" :)

PL: Kamil nie da się już zaskoczyć przez mróz :)

EN: Kamil will never be again surprised by the cold :)

RU: Камил никогда не будет снова удивлен холодом :)

PL: Wyruszamy na miejsce ceremonii, żeby wszystko przygotować.

EN: We go to the ceremony location, to prepare everything.

RU: Мы идем к месту проведения церемонии, чтобы подготовить все.PL: Najpierw Kola ubija śnieg skuterem tam, gdzie będzie ołtarz.

EN: First, Kola is hardening the snow in the spot.

RU: Во-первых, Кола закаляет снег на месте.

PL: Stawiamy krzyż i przygotowujemy ołtarz.

EN: We place the cross and we prepare the altar.

RU: Мы помещаем крест, и мы готовим алтарь.PL: W bazie, dzieci już czekają na rozpoczęcie ceremonii.

EN: In the camp, the children are waiting for the beginning.

RU: В лагере дети ждут начала.PL: Pietia przygotowuje zaprzęg.

EN: Pietia is preparing the reindeers.

RU: Петия готовит оленей.

PL: Ostatnie przygotowania.

EN: Dressing up.

RU: Переодевание.

PL: Wyruszamy!

EN: We set off!

RU: Мы отправляемся!

PL: Droga na ceremonię.

EN: The way to the spot.

RU: Путь к месту.PL: Nadszedł centralny moment: Msza Święta i ślub.

EN: The central moment: a Holy Mass and a marriage ceremony.

RU: Центральный момент: священная месса и церемония бракосочетания.

PL: Sami robimy oprawę muzyczną - tutaj bardzo pomaga doświadczenie oraz głos Judyty. Śpiewamy sporo klasycznych polskich pieśni oraz wybrane łacińskie utwory.

EN: We sing all the song ourselves. Judith's experience helps a lot. We selected some classic Polish and Latin songs.

RU: Мы поем всю песню. Опыт Джудит очень помогает. Мы выбрали некоторые классические польские и латинские песни.

PL: Obowiązkowa sesja po ślubie. :-)

EN: A photo session. :-)

RU: Фотосессия. :-)PL: Kolejne pasmo w oddali to już Góry Momskie.

EN: The next range in the distance are Momsky Mountains.

RU: Следующий диапазон на расстоянии - Момские горы.

PL: Wracamy - tym razem sami prowadzimy zaprzęg.

EN: We're coming back - this time, we lead the reindeers ourselves.

RU: Мы возвращаемся - на этот раз мы ведем самих оленей.

PL: A tak wyglądają nogi Panny Młodej oraz buty :-) Walonki zapobiegły zupełnemu przemarznięciu stóp.

EN: This is how bride's legs and boots look like :-) These warm boots prevented the feet from being completely cold.

RU: Вот как выглядят ноги и ботинки невесты :-) Эти теплые ботинки мешали ногам полностью остыть.PL: W bazie krótki obiad, kawa, herbata. A potem... wyruszamy na szybką jazdę zaprzęgiem przez tajgę, wyżej w góry! Prowadzi Pietia, jedziemy razem z Kamilem i Ojcem Piotrem, dzieciaki z bazy też pakują się razem z nami.

EN: In the camp, Wania treats us to delicious food, tea, coffee. And later, we go on a fast ride with the reindeers, a bit higher to the mountains. Pietia, an experienced herder, leads the group. We go together with Kamil, Father Peter, and the children.

RU: В лагере Вания угощает нас вкусной едой, чаем, кофе. И позже, мы отправляемся на скоростную поездку с оленями, немного выше в горы. Пиети, опытный пастух, возглавляет группу. Мы идем вместе с Камилем, Отец Петр, и дети.PL: Nagle dzieje się coś niezwykłego. Okoliczne stado reniferów zaczęło biec za naszym zaprzęgiem. Nagle znaleźliśmy się wśród pędzącej chmary setki reniferów. Naprawdę niezwykły widok.

EN: Suddenly, something amazing is happening. A nearby large herd of reindeers started to run with us. We found ourselves in the middle of a huge number of these wonderful animals!

RU: Внезапно происходит нечто удивительное. Рядом большое стадо оленей начал работать с нами. Мы оказались в середине огромного количества этих замечательных животных!PL: Po drodze zaprzęg wywraca się kilka razy, za każdym razem ktoś ląduje w zaspach :-)

EN: On the way, the sledges fall over a few times. Each time, someone lands in the snow :-)

RU: По пути сани падают несколько раз. Каждый раз кто-то приземляется в снегу :-)

PL: Robimy też "sesję zdjęciową"

EN: We also stop for another photo session.

RU: Мы также остановимся на другой фотосессии.

PL: Oraz różne dziwne zabawy w śniegu :-)

EN: And to simply have fun with the snow :-)

RU: И просто веселиться со снегом :-)

PL: Pannie Młodej tak spodobała się zimowa tajga, że wyruszyła nawet na samotną eksplorację :-)

EN: The bride liked the snowy taiga so much, that she even embarked on some solo exploration :-)

RU: Невеста так понравилась снежная тайга, что она даже начала заниматься соло :-)

PL: ...i tak się to skończyło :-)

EN: ...and this is how it ended :-)

RU: ...И вот как это закончилось :-)PL: Renifery patrzą na nas i zdają się mówić: "Dobrze już dobrze, ale może wracajmy już do bazy?"

EN: The reindeers look at us and seem to say: "OK, great, but how about getting back?"

RU: Олени смотрят на нас и, кажется, говорят: «Хорошо, здорово, но как насчет возвращаться?"

PL: Na sam koniec dnia, Kamil stwierdził, że spróbuje postrzelać z karabinu. Wania zgodził się udzielić nam małej lekcji.

EN: At the end of the day, Kamil thought it would be great to try out these guns. Wania agreed to teach us a bit.

RU: В конце дня Камиль подумал, что было бы здорово попробовать эти пушки. Вания согласился немного нас научить.PL: "Człowiek z gór". Tylko to ubranie... :-)

EN: "A mountain man". Except for these clothes... :-)

RU: «Горный человек». Кроме этой одежды ... :-)

PL: Kolejny dzień, poranek. Zaczynamy powrót. Wania i Kola odwiozą nas do Traktu. Tam przyjedzie po nas Karim. Okazało się, że udało mu się naprawić busa, i dotarł ostatecznie do Sasyru, gdzie zatrzymali się u krewnej. Dziś wracamy razem z nimi. Judyta, nauczona doświadczeniem, szczelnie okrywa twarz na szybką jazdę skuterem przez tajgę. Wania prowadzi skuter jak prawdziwy wariat :-)

EN: The next morning. We start to go back. Wania and Kola will give us a lift to the winter road. Karim will take us from there. We just learned that he was able to repair the bus and they reached Sasyr in the end. Judith already knows that a fast drive on a snow machine can be really cold. Especially that Wania drives a bit crazily :-) She prepares well for the cold.

RU: Следующее утро. Мы начинаем возвращаться. Вания и Кола предоставят нам зимняя дорога. Карим отвезет нас оттуда. Мы только что узнали, что он способный ремонтировать автобус, и они достигли Сасыра в конце. Удит уже знает, что быстрый привод на снеговой машине может быть действительно холодным. Особенно, что Вания немного смущает :-) Она хорошо готовится к холоду.PL: Docieramy do drogi. Wania odjeżdża. Do zobaczenia!!! Kolejna zima w końcu już nie tak daleko :-)

EN: We reach the winter road. We say good bye to Wania. See you soon! The next winter is not that far away, in the end :-)

RU: Мы добираемся до зимней дороги. Мы прощаемся с Ванией. Скоро увидимся! Следующий зима не так далеко, в конце концов :-)

PL: Wracamy. Droga biegnie częściowo po zamarzniętych jeziorach i rzekach.

EN: Coming back. The winter "Arktika" road goes partially over frozen lakes and rivers.

RU: Возвращается. Зимняя дорога «Арктика» частично перегорожена озер и рек.PL: Przełęcz i początek Narodowego Parku Momskiego. Bardzo lubię to miejsce. Który to już raz...?

EN: A mountain pass and the beginning of the Momsky National Park. I like this spot. Which time already here...?

RU: Горный перевал и начало Национального парка Момски. Мне нравится это место. В какое время уже здесь...?
WSTECZ | BACK | НАЗАД

DALEJ | NEXT | СЛЕДУЮЩИЙ